Menu
© 2023 The Golden Group.
All rights reserved
The Golden Group

The Golden Group

The Golden Group định hướng phát triển thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực, chúng tôi đang đầu tư và phát triển các lĩnh vực cốt lõi: Dược liệu; Nông sản; Bất động sản; Mua bán nợ.

Tầm Nhìn

The Golden Group định hướng phát triển thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp.
  • Sứ Mệnh

    The Golden Group luôn luôn vì một thế hệ, tương lai tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
  • Định Vị

    The Golden Group tạo nên một giá trị thương hiệu bằng sự hài lòng khách hàng. The Golden Group luôn xây dựng hệ thống quản lý vận hành doanh nghiệp hiện đại, sang trọng và gắn kết.
  • Giá Trị Cốt Lõi

    The Golden Group luôn luôn đặt chữ “TÍN – TÂM – TRÍ” lên vị trí hàng đầu hoạt động doanh nghiệp, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và TÂM làm nền tảng, TRÍ làm sức sống.

Quan Hệ Cổ Đông

Giá cổ phiếu CTCP The Golden Group mã TGG 22-07-2024
ajaxloading