Menu
© 2023 The Golden Group.
All rights reserved
The Golden Group

Lĩnh Vực Đầu Tư

The Golden Group định hướng phát triển thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực, chúng tôi đang đầu tư và phát triển các lĩnh vực cốt lõi: Dược liệu; Nông sản; Bất động sản; Mua bán nợ.