Menu
© 2023 The Golden Group.
All rights reserved
The Golden Group
  1. TGG - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2023
  2. 13:56 30/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ ông bà Nguyễn Thị Trúc Linh (KTT)
  2. 11:04 05/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT giải trình cổ phiếu đưa vào diện đình chỉ giao dịch
  2. 16:15 02/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống đăng ký giao dịch (UPCoM)
  2. 16:15 02/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ ông Võ Kim Nguyên (TV HĐQT - P.TGĐ)
  2. 13:54 22/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ ông Lý Thanh Nhã (TV HĐQT - TGĐ), ông Nguyễn Kiên Giang (TV BKS)
  2. 16:25 20/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc mua thêm phần vốn góp tại Công ty liên kết để trở thành Công ty mẹ của Công ty TNHH Angimex Furious
  2. 10:37 19/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc hủy niêm yết cổ phiếu CTCP The Golden Group
  2. 10:39 12/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận cho Công ty liên kết là Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư vay vốn
  2. 16:17 13/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch mua thêm cổ phần CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ Người nội bộ là ông Nguyễn Kiên Giang - TV BKS
  2. 15:25 13/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT nguyên nhân và giải trình cổ phiếu chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát
  2. 10:46 11/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT ký kết Hợp đồng kiểm toán với UHY về việc soát xét Báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  2. 10:46 11/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT định kỳ quý III tình hình cổ phiếu Công ty
  2. 14:54 02/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình liên quan đến việc cổ phiếu Công ty rơi vào diện cảnh báo
  2. 14:12 25/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu TGG vào diện cảnh báo
  2. 14:11 25/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
  2. 14:09 25/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Anh Sinh
  2. 15:20 22/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình cổ phiếu công ty giảm sàn 5 phiên liên tiếp
  2. 15:56 15/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 17 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh
  2. 14:40 14/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT giải trình liên quan đến việc cổ phiếu Công ty chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch
  2. 11:49 12/09/2023
  3. DOWNLOAD